Super kids

De Super Kids is een groep binnen Advendo die per november 2004 van start is gegaan en bedoeld is voor de allerjongsten (vanaf zes jaar). Doel van deze groep is de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met muziek, zang en dans. Dit gebeurt door middel van spelletjes, verhalen en oefeningen die allen betrekking hebben op muziek en beweging.

Op de showavonden van Advendo en tijdens de open dag zullen de Super Kids acte de presente geven. Kortom, binnen deze groep wordt het enthousiasme voor muziek en dans gewekt en wordt tevens de mogelijkheid geboden om alvast eens een kijkje te nemen binnen de Advendo vereniging.

Groot succes

Anno 2014 kunnen we melden dat de Super Kids een groot succes blijkt te zijn. De Super Kids is ieder jaar een grote groep kinderen die vol enthousiasme de lessen bezoekt. Onder leiding van Lisanne Hoogstra, Linda Beeksma en Yvonne Kamminga is het iedere les een verrassing wat er komen gaat.

De Super Kids hebben in de maanden september tot en met juni één keer in de twee weken les op zaterdagochtend van 9:30 uur tot en met 10:30 uur.

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met onze IMO coördinator Linda Brinkhuis-Sterk.

Agenda / Evenementen

Bekijk de aankomende optredens van de diverse Advendo groepen!
Wilt u één van de Advendo groepen boeken of wilt u meer informatie? Klik hier