Super kids

De Super Kids is een groep binnen Advendo die bedoeld is voor de allerjongsten. Al vanaf 4 jaar kun je terecht bij onze Super kids. Binnen deze groep wordt het enthousiasme voor muziek en dans gewekt. Het doel van deze groep is de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met muziek, zang en dans. Dit gebeurt door middel van spelletjes, verhalen en oefeningen die allen betrekking hebben op muziek en beweging. 

Op de showavonden van Advendo en tijdens de open dag zullen de Super Kids acte de presente geven. Kortom, binnen deze groep wordt het enthousiasme voor muziek en dans gewekt en wordt tevens de mogelijkheid geboden om alvast eens een kijkje te nemen binnen de Advendo vereniging.

Groot succes.

De Super Kids is een groot succes. De Super Kids is ieder jaar een grote groep kinderen die vol enthousiasme de lessen bezoekt. Onder leiding van Leandra Hoogstra en Larissa Hoogstra is het iedere les een verrassing wat er komen gaat.

De Super Kids hebben in de maanden september tot en met juni één keer in de twee weken les op zaterdagochtend van 9:30 uur tot en met 10:30 uur.

Doorlopen groepen

Bij de Super kids maak je een begin aan je AMV diploma. Je leert onder andere de verschillende noten, ritmes en de wat blaas-, slag- en snaarinstrumenten zijn. Daarna zet zich dit voort bij de AMV Kids (Algemene Muzikale Vorming). Ook leer je de basis vaardigheden voor dans.

De kinderen van de Super Kids kiezen van af groep 4 voor de AMV Kids (Algemene Muzikale Vorming) of voor de ADV Kids (Algemene Dansante Vorming).

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met onze coördinator Roellien van Bethlehem > roellien.vanBethlehem@advendo.nl

Agenda / Evenementen

Bekijk de aankomende optredens van de diverse Advendo groepen!
Wilt u één van de Advendo groepen boeken of wilt u meer informatie? Klik hier