ADV Kids

Interne Dansopleiding (IDO)

Bij Advendo wordt veel aandacht besteed aan de jeugd, de toekomst van een vereniging. Een goede interne dans opleiding is dan ook essentieel om het huidige niveau te behouden dan wel te verhogen.

Voor meer informatie over onze Interne Muziek Opleiding kunt u contact opnemen met coördinator Roellien van Bethlehem > roellien.vanBethlehem@advendo.nl

ADV Kids

De ‘echte’ Showgirls-loopbaan binnen Advendo begint bij de ADV Kids, oftewel de Algemene Dansante Vorming. In deze opleiding, die één jaar duurt, worden de basisvaardigheden om te kunnen dansen geleerd. De ADV Kids krijgen les in het herkennen van verschillende maatsoorten en ritmes en leren erop te bewegen. De lessen worden gegeven op vrijdagmiddag van 15:00 tot 16:00 en de IDO van 16:00 tot 18:00 uur.

Tweemaal per jaar worden de geleerde kunsten door de ADV Kids aan het publiek getoond: op de jaarlijkse showavonden van de Advendo korpsen en op de open dag, aan het begin van het ADV-seizoen.

Na de ADV Kids kan het jeugdlid doorstromen naar de Show Kids en start daarnaast ook gelijk met de Interne Dans Opleiding (IDO). Onder leiding van gediplomeerde docenten worden hier de vlag- en rifle-technieken en de verschillende dansvormen aangeleerd maar ook is er aandacht voor exercitie, drama en improvisatie.

We hebben binnen Advendo een eigen interne dansopleiding om aan de ene kant zoveel mogelijk aan te sluiten op de stijl van Advendo en anderzijds het niveau van de Advendo showgirls te kunnen blijven garanderen.

Diploma´s

De Interne Dans Opleiding begeleidt leden bij het behalen van de diploma’s A en B. Tijdens de lessen staat alles in het teken van de dansante en technische ontwikkeling van het lid. Met deze bagage kan het lid probleemloos meedraaien in de Showgirls groepen van Advendo.

In het overzichtsplaatje ziet u schematisch hoe de Interne Muziek Opleiding zich verhoudt ten opzichte van de verschillende groepen en de leeftijd. Voor meer informatie over onze Interne Muziek Opleiding kunt u contact opnemen met IMO coördinator Roellien van Bethlehem

Agenda / Evenementen

Bekijk de aankomende optredens van de diverse Advendo groepen!
Wilt u één van de Advendo groepen boeken of wilt u meer informatie? Klik hier