Privacy

De vereniging Advendo Korpsen te Sneek (hierna Advendo) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Aan de hand van dit Privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan om die reden zorgvuldig om met persoonsgegevens. Advendo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt o.a. met zich mee dat wij in ieder geval:

  • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
  • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • jouw vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Lees hier onze Privacy statement :  Advendo-Privacy-Verklaring

Cookies, aansprakelijkheid en meer over deze site

Uw privacy als gebruiker van onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies op deze website.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, uit cookies worden herleid.

Video

Om filmpjes te kunnen laten functioneren op onze website maken wij gebruik van YouTube of Vimeo.

Cookies uitzetten/verwijderen

Het is mogelijk om het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden. Ook kunt u cookies die in het verleden in uw browser zijn geplaatst wissen.

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen

Dit cookie statement kan ten allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit cookie statement zullen via de website bekend worden gemaakt.